© 2018 GoMap Mühendislik.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

Referanslarımız

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için hazırlanan mobil

uygulama ve web tabanlı yönetim ara yüzü ile tüm Türkiye’deki işçi

ve işverenleri çalışma hayatındaki en son değişiklikler ve yeniliklerle

ilgili bilgilendirme yapılabilecektir. Mobil uygulama ile tüm kanun ve yönetmeliklere anında erişim sağlanarak hem işçi hem de işveren için kolaylık sağlayan, çalışma hayatı ile ilgili bilgilere anında erişimin olduğu, işçilerin ödüllü yarışmalar ile katılımının sağlandığı ve bu bilgilerin web tabanlı yönetim arayüzü  ile güvenilir şekilde aktarımının gerçekleştirildiği kullanıcı dostu arayüzlerle desteklenen bir uygulamadır.

Elazığ İl Özel İdaresi

Elazığ İl Özel İdaresi sorumluluk sınırları içerisinde bulunan

görevleri çağın gereklerine uygun bir şekilde yerine getirebilmesi, yönetebilmesi ve denetleyebilmesi için mevcut sistemin genişletilmesi, sorumluluk alanı içerisindeki yolların yapılacak saha çalışması ile 5.500 km yol ağının 360 sokak cadde ve yol görüntülerinin çekilmesi, lazer makinası temini, kapı tabelası basımı, montajı ve fotoğraflarının çekilerek İdare’de mevcut CBS sistemine entegrasyonu ve sistem bütünleme projesidir.

 

Seyhan Belediyesi

Seyhan belediyesinde “Kent Bilgi sistemi” “Yönetim Bilgi Sistemi” ve tüm e-belediyecilik uygulamalarıyla entegre olabilecek (Entegre Servis Platformu) yapısı oluşturulması kapsamında; analitik kullanımın yaygınlaştırılması için ileri düzey CBS eğitimlerinin alınması, Adres ve Numaralama işlemlerinin disiplinli ve ölçülebilir, sorgulanabilir olması, dolayısıyla istatistiki değerler elde edilmesi, Belediye iç/dış birimleri ile paylaşımların yapılması, hizmet kalitesini artırma amacıyla mevcut Numarataj Bilgi Sistemi uygulaması eğitimlerinin alınması, saha çalışmalarında daha kontrollü veri üretimi için saha (mobil) uygulamalarının yapılması, saha operasyonlarının izlenmesi ve yönetimi için, Proje Yönetim Aracı Web uygulamasının geliştirilmesi, Mevcut YBS Yazılımları ile CBS sisteminin etkileşimli yönetilecek şekilde ortak veri kullanabilir servis düzenlemesi/düzenlemelerinin yapılması, CBS, Sistem ve Servis entegrasyon hizmetlerinin gerçekleştirilmesi çalışmaları yürütülmektedir.

 

İzmir / Buca Belediyesi

Buca Belediyesi için hazırlamış olduğumuz Kentrehberi açıldığında ekrana gelen arayüzde Adres,Ada,parsel ve önemli yerler sorgulama yapılabilmektedir. Kentrehberinde Google Streetview 360 panoramik görüntüleyebilmektedir. Kentrehberinde altlık harita çeşitliliği sunmaktadır.Belediye için bir çok farklı modül ve sorgu alanları hazırlanmıştır.

 

Kırklareli İl Özel İdaresi

Yetkili idarelerde ve İmar planı düzenleme ile yetkili kurum kuruluşlarda kurum ihtiyaçları çerçevesinde oluşturulacak imar planı esaslarına göre İmar kanunun 18. Madde uygulamalarını 15 ve 16 Madde işlemlerini gerçekleştirmesi, genel harita işlemlerinde paftalama işlemlerini, kullanıcı bazlı kroki şablonu oluşturma, harita işlemlerinde kullanılan yöntemleri tek bir çatı altında toplanması hedeflenmektedir.

 Uygulama ile kullanıcıya fayda sağlayacak maddeler

aşağıda listelenmektedir.

•        Kroki oluşturma ile seçili alana ilişkin hızlı ve kolay bir şekilde              çıktı işlemi uygulanabilecektir.

•        İmar modlü ile DOP ve KOP hesabı yapılabilecek kullanıcı                    takibi ile dağıtım yapılabilecektir.

•        Pafta modülü ile kullanıcının ülke koordinat sistemine göre                  pafta oluşturması sağlanabilecektir. Parsel ayırma işlemi                        kullanıcı isteklerine göre yapılabilecektir.

 

Muğla Büyükşehir Belediyesi

Mekansal plan verilerinin onaylanan plan paftaları ve dökümanlarının

arşivlenerek, plan alanı verisiyle ilişkilendirilmesi sonucunda; onaylı

planın güncel durumlarını harita üzerinde görüntüleyen, sorgulayan,

güncelleyen, süreç takibini yapabilen, planları onay tarihine göre

görüntüleyerek yapılan plan değişikliklerini takip edebilen, altlık

olarak farklı ölçeklerde plan verileriyle karşılaştırma yaparak plan

uyumluluğunu kontrol edebilen yeni nesil teknoloji ile geliştirilmiş

bir uygulamadır.

Daha fazla bilgiye mi ihtiyaç duyuyorsunuz?

Bizimle iletişimi geçin.